O biennale

Ponad 2400 lat temu Demokryt stwierdził: Naprawdę istnieją tylko atomy i próżnia.
5. Mediations Biennale w Poznaniu zatytułowane Fundametal, odnosi się do pytań o wartości fundamentalne, podstawowe dla człowieka, ale niekoniecznie te same w obszarach różnych kultur. Pod wspólnymi pojęciami takimi jak: wolność,
godność, więzi rodzinne, kryją się różne systemy wartości, odniesienia kulturowe, czy religijne mające wielowiekową tradycję. Olbrzymie znaczenie ma też język – system pojęć w jakich kształtuje się myśl, środowisko naturalne, czy cywilizacyjne. Sztuka jest płaszczyzną globalnej komunikacji i ekspresji. Narzędziem badania
rzeczywistości. Wynika z indywidualnej potrzeby tworzenia piękna. Dlatego na wystawach Mediations Biennale 2016 spotykać się będą dzieła zarówno odnoszące się krytycznie do problemów współczesności – by stawać w obronie godności człowieka, a jednocześnie być wyrazem protestu przeciw ideologii, przemocy,
brutalizacji, dewastacji i manipulacji – jak i prace poszukujące uniwersalnego piękna, dialogu, przekraczania granic poznania, odkrywania wartości wspólnych. Istotne treści pojawią się w dialogu sztuki współczesnej z miejscami naznaczonymi historią i refleksją, jak na przykład zamek cesarza Wilhelma II, gabinet Hitlera, czy Klasztor Jezuitów oraz sztuką w kolekcjach Muzeum Narodowego i Muzeum
Archidiecezjalnego w Poznaniu. Nasz organizm składa się z 4000 000 000 000 000 000 000 000 000 atomów. Wszyscy jesteśmy fragmentem jednej rzeczywistości.
Sztuka wydaje się być niedocenianym medium sięgającym w głąb tego co jest pozawerbalne. Towarzyszy jej intuicja, która poprzez obraz dociera do niedostępnych zasobów wiedzy, do tego co fundamentalne.Dlaczego Mediacje?
Mediations Biennale jest nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale również badawczym i naukowym. Obraz nie jest tu tylko środkiem wyrazu, ekspresji artysty, ale również równorzędnym narzędziem badawczym, który dzięki zmysłowym środkom badania, przenikania i obcowania z rzeczywistością, dociera do jej niedostępnych słowem, nauką czy technologią obszarów. Mało tego, obraz stwarza
zupełnie inny, pozawerbalny kontakt z prawdą, eksponuje jej zupełnie inne aspekty, tworzy zaskakujące tezy wizualne. Sztuka powinna mieć pełnoprawny udział w dyskursie o człowieku, otaczającym nas życiu i wszechświecie. Jej dzieła tworzą bowiem szeroką wiedzę, która formułowana jest w językach zmysłowych, których znajomość otwiera różne obszary świadomości, bogactwo przeżyć i interpersonalnej komunikacji. Obraz uruchamia inną wrażliwość, percepcję i współistnienie z rzeczywistością.Debata Fundamentalna
Wydawało się, że po Zimnej Wojnie świat znalazł nowy porządek. Od wybuchu wojny na Ukrainie w lutym 2014 roku stało się jasne, że nic nie jest trwałe. Pogłębiający się kryzys w Europie jest wynikiem napięć pomiędzy światem Islamu, Cywilizacji Zachodniej oraz Rosji. W tym chaosie zadajemy pytanie o wartości fundamentalne, zakorzenione w różnych kulturach, przede wszystkim jednak
o te najbardziej osobiste, które konstytuują godność i integralność człowieka. Na wystawach prezentujemy otwarty dialog prac artystów z 23 krajów świata w kontekście miejsc ekspozycji naznaczonych historią oraz dzieł malarstwa i rzeźby z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Twórcy odnoszą się krytycznie do problemów przemocy, manipulacji, ideologii, mediów, dewastacji środowiska, utraty sacrum, ale równocześnie powracają do wartości piękna, które nie tylko staje się tematem wielu prac, ale przenika wszystkie dzieła. Każdemu dziełu towarzyszy nieustanne poszukiwanie formy idealnej, która prawdzie nadaje inny sens. Artysta jest bowiem membraną rzeczywistości, wobec której nie pozostaje obojętny.

Tomasz Wendland
Dyrektor Mediations Biennale